Menu
Startpagina
Over de vereniging
Activiteiten
Nieuws
Bestuursleden
Lid worden
Foto's/filmpjes

Contact
Links


Mercurius cadeaukaart

 

 

 

 

 


 

Nieuws
 

Nieuwsbrief, verzonden 15-9-2017

Beste leden,

Op 16 oktober a.s. organiseert de OHV Mercurius, van 9:00 tot 12:00 uur, een bollenplantdag. Het idee om een bollenplant dag te organiseren is een idee van Inge Smid van Inge’s Hairfashion en daaraan willen wij graag mee werken. De gemeente Vlagtwedde heeft hiervoor ook hun medewerking verleend door hiervoor toestemming en subsidie te verstrekken. Op deze bollenplantdag hebben we in totaal 90 basisschoolleerlingen bereid gevonden om langs de Hoofdstraat vanaf de Marktstraat tot de brug naar het Hooiland en op de Markt bloembollen te gaan planten.

Nieuwsbrief, verzonden 15-9-2017

Beste leden,

Elk jaar in december is het centrum van Ter Apel sfeervol, rondom sinterklaas en kerst, met feestverlichting versierd. Wij hebben vernomen dat een aantal leden ook graag een paal met feestverlichting willen. Het bestuur is aan het inventariseren welke leden een paal met feestverlichting voor het pand willen. De kosten hiervoor zijn voor dit jaar niet in de begroting opgenomen, en we zullen dan ook moeten beslissen hoe en of we dit kunnen realiseren.

Wil je graag feestverlichting dan graag voor 1 oktober a.s. aanmelden, via secretariaat@hv-mercurius.nl

Op de bestuursvergadering van 2 oktober a.s. zullen wij op basis van de aanmeldingen dit verder uitwerken en zullen wij hierop z.s.m. terugkomen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Mercurius

Nieuwsbrief, verzonden 15-9-2017

Beste leden,

Op woensdag 8 november organiseren wij voor onze leden en niet-leden een informele netwerkavond in Hotel Boschhuis in Ter Apel. Tijdens deze avond zal Hennie van der Most optreden als gastspreker. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op deze avond.

Programma
19.30 uur inloop
20.00 uur welkomstwoord door Harry Stuulen
20.30 uur Hennie van der Most
21,30 uur borrel /netwerken
23.00 uur einde

Aansluitend op de spreektijd van Hennie van de Most is er de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog even gezellig na te praten en uw collega-ondernemers en andere bezoekers beter te leren kennen.

Kosten
Aan deze avond zijn voor leden van Mercurius en hun partner geen kosten verbonden, als zij zich aanmelden vóór 24 oktober. Meldt u zich dus snel aan, want na 24 oktober geldt de reguliere toegangsprijs van € 15 per persoon.

De kosten voor niet leden zijn € 15 per persoon. Koffie en thee is bij de toegangsprijs inbegrepen. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via secretariaat@hv-mercurius.nl. Geeft u bij het aanmelden even aan met hoeveel personen u komt?

Wij zien u graag op 8 november

Met vriendelijke groet,
Bestuur Mercurius

Nieuwsbrief, verzonden aan de leden op 29-6-2017

Beste leden,

Op 12 juni j.l. is er weer een bestuursvergadering geweest en wij willen jullie graag op de hoogte brengen wat hierin besproken is.

De bollenactie
Van Inge’s Hairfasion kwam een ingezonden brief met daarin een idee om voor de winkels bloembakken gevuld met vrolijke bloemen te zetten. Dit is in de vorige nieuwsbrief onder de leden uitgevraagd en hierop is bij het bestuur geen respons geweest,
De bollenactie, om samen met de ondernemers van OHV Mercurius en de basisschool leerlingen van Ter Apel bloembollen in de bermen van het centrumgebied te planten, wordt verder uitgewerkt en de aanvraag naar het Fonds Wonen en Leven van de Gemeente Vlagtwedde wordt voor 29 juni verstuurd.

Verkooppunten Mercuriuskaarten
Op verschillende verkooppunten kan men Mercuriuskaarten kopen. De verkooppunten vanaf 1 juni 2017 zijn COOP, Readshop en de Jumbo. De penningmeester stuurt nog een e-mail met uitleg naar de verkooppunten.

‘Troapeler muziekfeest op ’t plein’
Het ‘Troapeler muziekfeest op ’t plein’ is in volle voorbereiding. Het evenement georganiseerd door onze activiteitencommissie wordt goed gepromoot d.m.v. flyers, posters, spandoeken langs invalwegen, Facebook met deel & like acties en advertentie in de Nieuwsbode. We hopen op een grote opkomst zodat dit evenement een groot succes wordt.
Het is niet gelukt om van alle leden een bedrijfslogo te krijgen om op 2 spandoeken aan te geven dat het evenement mede mogelijk is gemaakt door. Hierop hebben we besloten dat er 2 algemene spandoeken gemaakt worden met daarop het logo van de OHV Mercurius en de website vermelding.

KVO
Het certificaat van de 3e ster van de KVO is behaald. Tijdens de uitreiking op 22 mei jl. van het certificaat was er weinig opkomst van leden. Het bestuur zal over de KVO bijeenkomsten eerder communiceren met de hoop dat er meer leden aanwezig kunnen zijn.

PR commissie
Op de uitvraag voor nieuwe leden voor de PR commissie is geen respons geweest. De PR commissie is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Diegene die het leuk vind om onze Ondernemers en Handelsvereniging te promoten kan zich per e-mail opgeven via pr@hv-mercurius.nl.

Gastspreker?
Het idee ligt er om i.p.v. de informele avond van 17 november een avond met een gastspreker te organiseren. Hiermee zal dan de informele avond van 17 november komen te vervallen en zal er een datum in november 2017 voor de avond met gastspreker gepland gaan worden.

Belangrijke data:
• Zaterdag 9 september van 13:00 tot 16:00 uur organiseert de Activiteitencommissie de Kindermiddag in het centrum van Ter Apel.
• Vrijdag 17 september om 20:00 uur informele avond in de Beachclub van Camping Moekesgat.

Nieuwsbrief, verzonden aan de leden op 23-5-2017

Beste leden,

Op 8 mei j.l. is er weer een bestuursvergadering geweest en wij willen u graag op de hoogte brengen wat hierin besproken is.

Zet de bloemetjes buiten
Van Inge’s Hairfasion kwam een ingezonden brief met daarin een idee om voor de winkels bloembakken gevuld met vrolijke bloemen te zetten. De winkeliers op het marktplein hebben dit nu voor het eerst en het geeft een vrolijk beeld. Dit is een leuk idee en diegene die voor zijn winkel in het centrum ook een bloembak met vrolijk bloeiende plantjes wil hebben mag dat bij het bestuur melden. Bij voldoende deelname kunnen we dit plan verder gaan uitwerken.

Bloembollen planten
Op de jaarvergadering werd er door Inge van Inge’s Hairfashion het plan om in het najaar bloembollen in de bermen rondom het centrum te gaan planten. Dit idee is met Inge besproken en we willen als bestuur hieraan graag meewerken. De activiteitencommissie zal dit plan samen met Inge verder gaan uitwerken. Het streven is om het aankomend najaar door scholieren van de basisscholen deze bloembollen te laten planten.

Winkelweek 2018
Er is gesproken over een winkelweek en voor dit jaar gaat dit niet meer lukken. Voor het volgend jaar gaan we dit verder uitwerken om te kijken of we in 2018 wel een winkelweek kunnen organiseren.

Officiële lancering Mercurius cadeaukaart
Op verschillende verkooppunten kan men per 1 juni Mercuriuskaarten kopen. De verkooppunten zijn COOP, Readshop en de Jumbo.

“Troapeler muziekfeest op ’t plein”
Jullie zullen het waarschijnlijk al wel hebben gehoord of gelezen, op 24 juni organiseert onze activiteitencommissie het “Troapeler muziekfeest op ’t plein”. Hiervoor krijgen alle leden nog een uitnodiging en we hopen dat jullie allemaal met vrienden, familie, collega’s enz. op het muziekfeest op het Marktplein aanwezig zullen zijn. Het is de bedoeling om dit vernieuwde muziekfeest jaarlijks met veel succes te organiseren. We hopen op een grote opkomst en de toegang is gratis.

Vermelding van uw logo tijdens het muziekfeest?
Het is de bedoeling dat er op 2 grote spandoeken alle logo’s van onze leden komen om hiermee aan te geven dat alle activiteiten die er door OHV Mercurius georganiseerd worden mogelijk wordt gemaakt door alle leden. We willen jullie dan ook vragen om de bedrijfslogo’s voor 31 mei 2017 te mailen naar pr@hv-mercurius.nl

PR commissie, iets voor u?
De PR commissie bestaat op dit moment uit Alfred Veninga (Veninga webdesign), Gerald Vos (Focus now)en Hans Spa(Redeenleven.nl) en we zoeken er nog een aantal leden bij. Diegene die het leuk vind om onze Ondernemers en Handelsvereniging te promoten kan zich per e-mail opgeven via pr@hv-mercurius.nl

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Einde nieuwsbrief

3 april 2017 – Samenstelling bestuur

Vanavond is er een nieuwe voorzitter, een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris gekozen.

Harry Stuulen – Voorzitter
Egbert Alingh – Penningmeester
Hans Spa – Secretariaat
Roelie Kral
Gerald Vos
Alfred Veninga
Ina Telkamp

Kijk voor meer nieuws ook op onze Facebookpagina – https://www.facebook.com/ohvmercurius

Leden
Account IT
Airhome Ventilatie
Alvering Vlagtw.
Arends cafetaria
AVWtronics
AWS personeelsdiensten
Booij Optiek
Bos bakker
BJK Schilderwerken
BMN Ter Apel
Boschhuis hotel
Bos Financ. Advies
Boxem garage

BPT Ter Apel
Bruins Asperge
Cluster Zuid
COOP vd Haar
CS Installatietechn.
Derrick Eefting
Dijkstra Jansen B.
Dost bouwbedrijf
Eckelhoff catering
Erdman Makelaar
Fairplay Centers
Fint Uitzenders
Focus Now
Gem. Westerwolde
Groene Huys
Hamminga
Hartmann Bloemen
Have Montage
Hazenberg
HD Schilderwerken
Heidema Assurantiën
HEMA Ter Apel
Het Monument
Hommes Kozijnen
Impulse Fashion
Inge Hairfahion
Inter Europe
Jachthaven
Jokazon
Jumbo Ter Apel
Kaspers Met&Tech
Kloosterboerderij
Klooster Wonen
Kral Westen
Kring Apotheek
Lanjouw Klusservice
Leonard Schilder
Linda's Hairline
Lindeman Bouw
Marktlui Ter Apel
Meijer Elektro
Mitra Niewoonder
Moekesgat
NDC Media
Niels Lubbers HO
Nieuwsbode
Notariaat Ter Apel
Op=Op Ter Apel
Optivorm
Pet's Place
Platen DT
Platen Groente
Pors accountants
Potze tankstation
Profi Stuc
Readshop
Rabobank
Redeenleven.nl
Roelie's Bodyfash.
Rolloek.nl
Rzijn Ter Apel
SAFE IT
Salon Vijverstraat
Team Knaap
Telkamp Euronics
Theo Bruning fiets

Top1Toys Ter Apel
Trendshop4you
Trifysio
Van de Ven Verhuur
Van den Berg Dans
Van der Kaap
Van der Tuuk
Van Gansewinkel
Vastgoed d'Haan
VBT Ter Apel
Vd Veen Installatie
Veninga websites
V.I.P.
Wieninger Bier
Wolbers Schade
Woonidee Bijl

 

Ondernemers- en Handelsvereniging Mercurius Ter Apel - Ontwerp: Veninga Webdesign